عکس های جدید و شخصی حدیث مدنی + بیوگرافی حدیث مدنی

عکس های جدید و شخصی حدیث مدنی + بیوگرافی حدیث مدنی


منبع: روزگار

268

1399/3/15

23:37


عکس های جدید و شخصی حدیث مدنی + بیوگرافی حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415145

بیوگرافی حدیث مدنی

حدیث مدنی متولد ۲۱ بهمن ۱۳۷۵  تهران میباشدحدیث مدنی کار خود را از هفت سالگی در برنامه کودک و نوجوان آغاز کرد.وی در فیلم سینمایی خیابان بیست و چهارم به کارگردانی سعید اسدی ،فیلم سینمایی ققنوس به کارگردانی قاسم جعفری، فیلم دو راه حل برای یک مسئله به کارگردانی قاسمم جعفری ،فیلم پدر، فیلم آخرین منجی شبج سیاه و … به  ایفایی نقش پرداخته است. در حال حاظر بیوگرافی کامل تری از حدیث مدنی منتشر نشده است در صورت انتشار به مطلب اضافه می شود

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415146

عکس های جدید  حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415147

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415148

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415149

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415150

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415151

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415152

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415153

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415154

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415155

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415156

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415157

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415158

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415159

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415160

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415161

عکس های جدید حدیث مدنی

https://newsparsi.com/goto/file/image/2415162

حدیث مدنی

مطالب مشابه