آرشیو مطالب مرتبط با آاِک یونان


پیشنهاد رسمی آاک یونان به مجید حسینی

آاک رسما خواهان جذب مجید حسینی شد باشگاه آاِک یونان پیشنهاد رسمی ‌اش را به مدافع ایرانی ترابزون سپور ترکیه ارائه داد. به گزارش طر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو