آرشیو مطالب مرتبط با آترواسکلروز تصلب شرایین


2 هفته پیش

سفت شدن سرخرگ‌ها و ارتباط آن با خواب!

سفت شدن سرخرگ‌ها و ارتباط آن با خواب!

خواب ضعیف به التهاب مزمن منجر می شود که در نهایت می تواند بروز انسداد در سرخرگ ها را به همراه داشته باشد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو