آرشیو مطالب مرتبط با آتش زدن مصلای پردیس


پنج متعرض به مصلی قدیم فردیس دستگیر شدند

مدیر داخلی مصلی شهرستان فردیس گفت: پنج نفر که اقدام به پرتاب وسیله آتش زا به داخل محوطه مصلی قدیم این شهرستان کرده بودند، دستگیر ش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو