آرشیو مطالب مرتبط با آتش سوزی در زندان


4 روز پیش

تکذیب تیراندازی در زندان تبریز

تکذیب تیراندازی در زندان تبریز

بدیهی است که وقوع آتش سوزی و دود ناشی از آن در فضای سربسته و حساسی مانند زندان تبریز موجب نگرانی زندانیان و عوامل انتظامی شود و به... ادامه خبر

تصویری


ویدئو