آرشیو مطالب مرتبط با آتش شاه کرمی


سوختن درونی طبیعت / روایت آتش شاه‌کرمی از نمایشگاه "استخوان‌ها" در گالری ویستا

آتش شاه‌کرمی گفت: آثار را با وفاداری به طبیعت شروع کردم اما در میانه کار آنچه به وجود می‌آمد به لحاظ فرم و رنگ هیچ شباهتی به طبیع... ادامه خبر