آرشیو مطالب مرتبط با آخر هفته چه فیلمی ببینیم The Celebration


1 هفته پیش

بازیگرانی که حضورشان در یک فیلم اکران آن در چین را تقریبا غیرممکن می‌کند

بازیگرانی که حضورشان در یک فیلم اکران آن در چین را تقریبا غیرممکن می‌کند

شاید بعد از درگیری جهان با ویروس کرونا (کووید 19) بسیاری از افراد به مراتب بیشتر از قبل متوجه تاثیرگذاری‌های کشور چین روی بخش‌های... ادامه خبر

2 هفته پیش

بازیگرانی که حضورشان در یک فیلم اکران آن در چین را تقریبا غیرممکن می‌کند

بازیگرانی که حضورشان در یک فیلم اکران آن در چین را تقریبا غیرممکن می‌کند

شاید بعد از درگیری جهان با ویروس کرونا (کووید 19) بسیاری از افراد به مراتب بیشتر از قبل متوجه تاثیرگذاری‌های کشور چین روی بخش‌های... ادامه خبر

تصویری


ویدئو