آرشیو مطالب مرتبط با آراء مردم


تولیت آستان قدس رضوی: دغدغه رهبری در سال 88 صیانت از آرای مردم بود

در سال ۸۸ نیز همه تلاش رهبری بر حول محور صیانت از آراء مردم بود، اما رهبری مظلوم واقع شدند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو