آرشیو مطالب مرتبط با آزاد هنری


1 هفته پیش

توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش های هنری وزارت ارشاد؛
                    اساسنامه تشکیل انجمن آموزشگاه‌های آزاد هنری استان تهران نهایی شد

توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش های هنری وزارت ارشاد؛ اساسنامه تشکیل انجمن آموزشگاه‌های آزاد هنری استان تهران نهایی شد

سینماپرس: اساسنامه پیشنهادی تشکیل انجمن آموزشگاه های آزاد هنری استان تهران در دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش های هنری وزارت ارشاد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو