آرشیو مطالب مرتبط با آزمایش اخیر


مطالعه جدید: قدرت برقراری ارتباط سگ‌ها با انسان می‌تواند منشا ژنتیکی داشته باشد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که سگ‌ها از همان بدو تولد رابطه عاطفی قوی با انسان‌ برقرار می‌کنند که علت آن می‌تواند منشا ژنتیکی داشته ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو