آرشیو مطالب مرتبط با آسبادهای خراسان


آسباد‌های خراسان در انتظار باد موافق یونسکو

آسباد‌های خراسان یکی از عجایب صنعتی و گنجینه‌های تاریخی و صنعتی کهن دیار خراسان هستند که تلاش‌هایی برای ثبت جهانی آن‌ها آغاز شده ا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو