آرشیو مطالب مرتبط با آسیاب سنگی


(ویدئو) گیر کردن سر کودک بازیگوش در آسیاب سنگی!

نیرو‌های آتش نشانی در شهر هچی چین پس از یک ساعت تلاش موفق شدند سر کودک سه ساله که در داخل یک آسیاب سنگی گیر کرده بود، آزاد کنند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو