آرشیو مطالب مرتبط با آغاز تحویل سوئست DX3 به بازار - مهر ۱۴۰۰


آغاز تحویل سوئست DX3؛ محصولی ۶۵۰ میلیونی از سازنده ون‌های تاکسی دلیکا

اگرچه اخبار حاصل از مذاکرات وین و احیای احتمالی برجام، امید به بازگشت برندهای معتبر به صنعت خودروسازی ایران را افزایش داده است، ام... ادامه خبر