آرشیو مطالب مرتبط با آقای حاجی میرزامهدی آقا


گزارش یک ترور خیابانی + سند تاریخی

به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا ،شخص مجروح که غیر بومی است، تظلم به نزد« حاج میرزا مهدی مجتهد زنجانی »آورده است. خدمت حضرت مستطاب م... ادامه خبر

تصویری


ویدئو