آرشیو مطالب مرتبط با آقای مذاکره


خداحافظ آقای محمدجواد ظریف! آقای مذاکره

محمد محمودی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی به پایان دوره وزارت ظریف اشاره و از او تقدیر کرد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو