آرشیو مطالب مرتبط با آلبومین درادرار


چه کسانی نباید آویشن بخورند؟

از عوارض جانبی گیاه آویشن حالت تهوع، استفراغ، سردرد، گیجی و تشنج می باشد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو