آرشیو مطالب مرتبط با آمار متوفیان


رکورد عجیب متوفیان در پایتخت!

جمعه ٢٢ مرداد عجیب‌ترین روز بهشت زهرای تهران بود و رکورد متوفیان پایتخت شکسته شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو