آرشیو مطالب مرتبط با آمبروزیو


2 هفته پیش

اینتر مصدومیت دنیلو دی آمبروزیو از ناحیه رباط داخلی زانو را تایید کرد

اینتر مصدومیت دنیلو دی آمبروزیو از ناحیه رباط داخلی زانو را تایید کرد

اینتر وضعیت دی آمبروزیو را در هفته بعدی ارزیابی می کند.  دنیلو دی آمبروزیو، مدافع ایتالیایی اینتر دچار کشیدگی در رباط طرفی داخلی ز... ادامه خبر

تصویری


ویدئو