آرشیو مطالب مرتبط با آموزش نصب اکشن های فتوشاپ


9 ساعت پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Double Light Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Double Light Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Double Light Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمرا... ادامه خبر

2 روز پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Double Light Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Double Light Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Double Light Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمرا... ادامه خبر

3 روز پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Rime Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Rime Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Rime Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه فایل م... ادامه خبر

6 روز پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Charcoal Sketch Potoshop action

دانلود اکشن فتوشاپ Charcoal Sketch Potoshop action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Charcoal Sketch Potoshop action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهم... ادامه خبر

6 روز پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Real Watercolor Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Real Watercolor Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Real Watercolor Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز به... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Retro Pencil Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Retro Pencil Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Retro Pencil Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمرا... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Fire Magic Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Fire Magic Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Fire Magic Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ GAllerist Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ GAllerist Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ GAllerist Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه ف... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Color Sketch Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Color Sketch Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Color Sketch Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمرا... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Vintage Painting Effect Action

دانلود اکشن فتوشاپ Vintage Painting Effect Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Vintage Painting Effect Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمر... ادامه خبر

2 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Ink Portrait Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Ink Portrait Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Ink Portrait Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمرا... ادامه خبر

1 ماه پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Abstract Imprassion Ink Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Abstract Imprassion Ink Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Abstract Imprassion Ink Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکش... ادامه خبر

1 ماه پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Engraving Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Engraving Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Engraving Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه ف... ادامه خبر

1 ماه پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Mixed Tech Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Mixed Tech Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Mixed Tech Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه... ادامه خبر

1 ماه پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Map Sketch Art Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Map Sketch Art Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Map Sketch Art Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهم... ادامه خبر

2 ماه پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Watercolor Art II Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Watercolor Art II Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Watercolor Art II Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز... ادامه خبر

2 ماه پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Watercolor Sketch FX Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Watercolor Sketch FX Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Watercolor Sketch FX Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن ن... ادامه خبر

2 ماه پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Hand Drawn Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Hand Drawn Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Hand Drawn Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو