آرشیو مطالب مرتبط با آموزش نصب اکشن های فتوشاپ


15 ساعت پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Pencil Sketch Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Pencil Sketch Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Pencil Sketch Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمر... ادامه خبر

5 روز پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Magic Smoke Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Magic Smoke Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Magic Smoke Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Retro Illustration Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Retro Illustration Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Retro Illustration Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Double Exposure Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Double Exposure Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Double Exposure Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز به... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Split It Up Photo Template

دانلود اکشن فتوشاپ Split It Up Photo Template

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Split It Up Photo Template را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه ف... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Engraved Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Engraved Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Engraved Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه فا... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Splash Art Photoshop Actions

دانلود اکشن فتوشاپ Splash Art Photoshop Actions

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Splash Art Photoshop Actions را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه... ادامه خبر

1 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Aquarelle Watercolor Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Aquarelle Watercolor Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Aquarelle Watercolor Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن ن... ادامه خبر

2 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Concept Mix Art Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Concept Mix Art Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Concept Mix Art Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز به... ادامه خبر

2 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ ۳D Dispersion Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ ۳D Dispersion Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ ۳D Dispersion Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمر... ادامه خبر

2 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Halftone Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Halftone Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Halftone Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه فا... ادامه خبر

2 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ History Photo Template

دانلود اکشن فتوشاپ History Photo Template

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ History Photo Template را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه فایل... ادامه خبر

2 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Vintage Sketch 2 Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Vintage Sketch 2 Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Vintage Sketch 2 Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز ب... ادامه خبر

2 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Text Portrait Poster

دانلود اکشن فتوشاپ Text Portrait Poster

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Text Portrait Poster را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه فایل مو... ادامه خبر

3 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Pro Double Exposure Action

دانلود اکشن فتوشاپ Pro Double Exposure Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Pro Double Exposure Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه ف... ادامه خبر

3 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Oil Painting Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Oil Painting Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Oil Painting Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمرا... ادامه خبر

3 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Frequency Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Frequency Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Frequency Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه ف... ادامه خبر

3 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Radiation Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Radiation Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Radiation Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه ف... ادامه خبر

3 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Drawing Effect Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Drawing Effect Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Drawing Effect Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهم... ادامه خبر

3 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Mix Media Effect Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Mix Media Effect Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Mix Media Effect Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز ب... ادامه خبر

3 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Graffiti Painter Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Graffiti Painter Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Graffiti Painter Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز ب... ادامه خبر

4 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Power Art 2 Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Power Art 2 Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Power Art 2 Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمراه... ادامه خبر

4 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ Ink Manipulation Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ Ink Manipulation Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ Ink Manipulation Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز ب... ادامه خبر

4 هفته پیش

دانلود اکشن فتوشاپ WO Watercolor Photoshop Action

دانلود اکشن فتوشاپ WO Watercolor Photoshop Action

دراین پست قصد داریم تا اکشن فتوشاپ WO Watercolor Photoshop Action را قرار دهیم که متن انگلیسی طریقه ی استفاده از این اکشن نیز بهمر... ادامه خبربه روایت تصویر


به روایت ویدئو