آرشیو مطالب مرتبط با آندرس کریستینسن


مدافع دانمارکی چلسی در رادار میلان

میلان به دنبال جذب کریستینسن است. ادامه خبر