آرشیو مطالب مرتبط با آندرله شورله


روزهای سخت ستاره آلمانی در فوتبال روسیه

آندره شورله روزهای خوبی را در اسپارتاک مسکو سپری نمی کند و بعید است در این باشگاه ماندنی شود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو