آرشیو مطالب مرتبط با آن مخالفت کرده‌اند.


کارزار مخالفت با طرح صیانت مجلس ۱ میلیونی شد

تعداد امضاهای ثبت شده پای کارزار اینترنتی مخالفت با طرح صیانت به بیش از یک میلیون نفر رسید. امضا کنندگان این کارزار خطاب به ریاست... ادامه خبر

تصویری


ویدئو