آرشیو مطالب مرتبط با آیا کرونا به چشم آسیب می رساند


3 روز پیش

آیا استفاده از 2 ماسک برای محافظت از کرونا مفید است؟

آیا استفاده از 2 ماسک برای محافظت از کرونا مفید است؟

استفاده از ماسک صورت برای محافظت در برابر ویروس کرونا از ابتدای شروع همه گیری توصیه شده است، اما اخیرا بحثی درباره استفاده از دو م... ادامه خبر

تصویری


ویدئو