آرشیو مطالب مرتبط با آینه متحرک ماری آنتوان


کاخ سلطنتی ورسای در پاریس؛ بنایی باشکوه و خیره کننده

کاخ سلطنتی ورسای در پاریس در ابتدا بعنوان یک شکارگاه سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفت، اما به مرور به یک کاخ سلطنتی تبدیل شد. در ط... ادامه خبر

تصویری


ویدئو