آرشیو مطالب مرتبط با ابتدایی ترین امکانات


شاهرخ بیانی: در چمن شهدای ساری نمی توانیم تاکتیک خود را پیاده کنیم؛ فوتبال ایران ابتدایی ترین امکانات را ندارد!

مربی نساجی خشن بودن این تیم را رد کرد و عصبی شدن بازیکنان را در راستای عملکرد داور دانست. شاهرخ بیانی معتقد است فوتبال ایران ابتدا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو