آرشیو مطالب مرتبط با ابرهیم متقی


آینده تقابل ایران و آمریکا از نگاه دکتر ابراهیم متقی

ابراهیم متقی همچنین گفت که فضای موجود برای ایران، پیروزی بدون اقدام تاکتیکی محسوب می‌شود و ترامپ را در داخل آمریکا و در سطح افکار... ادامه خبر