آرشیو مطالب مرتبط با ابول‌نژادیان


4 روز پیش

گسترش کرونای جهش یافته در سراسر خوزستان/ افزایش مرگ و میر جوانان/ هر علامتی کروناست

گسترش کرونای جهش یافته در سراسر خوزستان/ افزایش مرگ و میر جوانان/ هر علامتی کروناست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه اکنون سوش غالب جامعه، سوش انگلیسی است، گفت: با وجود اینکه ۴۰ روز از این پیک... ادامه خبر

4 روز پیش

گسترش کرونای جهش یافته در سراسر خوزستان/ ۹ نمونه از ۱۰ نمونه ارسالی خوزستان به انستیتو پاستور، "انگلیسی" بودند

گسترش کرونای جهش یافته در سراسر خوزستان/ ۹ نمونه از ۱۰ نمونه ارسالی خوزستان به انستیتو پاستور، "انگلیسی" بودند

سلامت نیوز: رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه اکنون سوش غالب جامعه، سوش انگلیسی است، گفت: با وجود اینکه ۴۰ رو... ادامه خبر

4 روز پیش

ابتلا به کرونا در کودکان 6 تا 14 ساله خوزستانی دو برابر شد

ابتلا به کرونا در کودکان 6 تا 14 ساله خوزستانی دو برابر شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه اکنون سوش غالب جامعه، سوش انگلیسی است، گفت: با وجود اینکه ۴۰ روز از این پیک... ادامه خبر

تصویری


ویدئو