آرشیو مطالب مرتبط با احمد ناصر الرئیسی


یک اماراتی رئیس اینترپل شد

سرلشکر « احمد ناصر الرئیسی » از امارات عربی متحده به عنوان رئیس پلیس بین المللی (اینترپل) برگزیده شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو