آرشیو مطالب مرتبط با اختلال دیس تایمی


نشانه های اختلال دیسفوریک و راه های درمان این سندروم

اختلال دیسفوریک پیش از قاعدگی نوع شدیدتر سندرم قبل از قاعدگی می باشد. در این مطلب پیرامون موضوع مذکور به بحث می پردازیم. ادامه خبر

تصویری


ویدئو