آرشیو مطالب مرتبط با اختیار خواهند داشت


5 ماه پیش

موسوی لاری: اصلاح طلبان اقلیت محدودی از مجلس آینده را در اختیار خواهند داشت

موسوی لاری: اصلاح طلبان اقلیت محدودی از مجلس آینده را در اختیار خواهند داشت

یک عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز او گفت که اصلاح طلبان اقلیت محدودی از مجلس آینده را در اختیار خواهند داشت. سید عبدالواحد موسوی لا... ادامه خبر