آرشیو مطالب مرتبط با ادبیات اعتراضی


موسیقی اعتراضی چه می‌خواهد؟

اساسا موسیقی اعتراضی در ایران پدیده نویی نیست؛ موسیقی سیاسی، اجتماعی و اعتراضی سابقه تاریخی دارد. ردپای آن حتی در موسیقی مقامی که... ادامه خبر