آرشیو مطالب مرتبط با ارائه گواهی بهداشت


ارائه گواهی بهداشت برای نوجوانان فرانسوی اجباری شد

نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله فرانسوی بدین ترتیب برای انجام فعالیت‌های روزمره باید گواهی واکسیناسیون به همراه داشته باشند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو