آرشیو مطالب مرتبط با ارباب گشتاسب


رمزگشایی از قلعه ارباب گشتاسب در خانی‌آباد شمالی

در روزگار قدیم، مهم‌ترین پایگاه محله خانی‌آباد شمالی قلعه ارباب گشتاسب بود. ارباب گشتاسب، اصالت زرتشتی داشت و زرتشتیان بسیاری هم د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو