آرشیو مطالب مرتبط با اردوگاه لیپا


2 هفته پیش

(ویدئو) پناهجویان در بوسنی: زندگی حیوانات از ما بهتر است!

(ویدئو) پناهجویان در بوسنی: زندگی حیوانات از ما بهتر است!

دو هفته پیش کمپ لیپا در شمال غرب بوسنی آتش گرفت و ۹۰۰ ساکن آن درسرمای زمستان آواره شدند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو