آرشیو مطالب مرتبط با ارمغان ستاره صدرا


استخدام فروشنده و کارگر تولید ماسک در تولیدی ارمغان ستاره صدرا/خراسان رضوی

استخدام تولیدی ارمغان ستاره صدرا شرکت تولیدی ارمغان ستاره صدرا بزرگترین تولید کننده شرق کشور در زمینه تولید پارچه های اسپان باند،... ادامه خبر

استخدام نگهبان در شرکت تولیدی ارمغان ستاره صدرا در خراسان رضوی

استخدام تولیدی ارمغان ستاره صدرا شرکت تولیدی ارمغان ستاره صدرا بزرگترین تولید کننده شرق کشور در زمینه تولید پارچه های اسپان باند،... ادامه خبر

تصویری


ویدئو