آرشیو مطالب مرتبط با اسبق دانشکده دفاع


2 هفته پیش

چالش‌های حقوق بین الملل و نظم جهانی

چالش‌های حقوق بین الملل و نظم جهانی

حوزه/ رئیس اسبق دانشکده دفاع ملی گفت: آمریکا به دنبال نقض قوانین بین الملل و کوچک کردن کشورهاست تا بتواند در راس نظام جهان قرار گی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو