آرشیو مطالب مرتبط با استاد جمشید مشایخی


نمایش اتوبوسی به نام هوس در سالن استاد جمشید مشایخی

نمایش (اتوبوس به نام هوس) به نویسندگی تنسی ویلیامز و کارگردانی مهدی اصغریان می باشد ادامه خبر