آرشیو مطالب مرتبط با استاد محمدپرست


1 هفته پیش

حال عثمان محمدپرست خوب نیست

حال عثمان محمدپرست خوب نیست

استاد عثمان محمدپرست معروف به عثمان خوافی، پیشکسوت دوتار نواز خراسان و تنها ستون موسیقی مقامی خراسان بزرگ چند روزی است در بیمارستا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو