آرشیو مطالب مرتبط با استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت عظیم خودرو در تهران


20 ساعت پیش

آیا می‌توانیم حقوق کارگران را ۷ میلیون تومان افزایش دهیم؟

آیا می‌توانیم حقوق کارگران را ۷ میلیون تومان افزایش دهیم؟

یک کارشناس حوزه کار معتقد است تعیین هزینه سبد معیشت کارگران زمانی موثر و کارگشا است که بتواند در افزایش سطح معیشت کارگران و حقوق و... ادامه خبر

تصویری


ویدئو