آرشیو مطالب مرتبط با استفان الشعراوی به آاس رم پیوست غیر رسمی


3 هفته پیش

انتقال استفان الشعراوی به آاس رم منتفی شد

انتقال استفان الشعراوی به آاس رم منتفی شد

درحالیکه همه چیز برای بازگشت استفان الشعراوی به آاس رم مهیا بود، انتقال او به جالوروسی منتفی شده است. به نقل از فابریتزیو رومانو... ادامه خبر

تصویری


ویدئو