آرشیو مطالب مرتبط با اسپرینکلر کولینگ تاور


آب پخش کن کولینگ تاور

آب پخش کن یا اسپرینکلر کولینگ تاور نوعی سیستم پاشش آب در برج‌های خنک کننده مخروطی می‌باشد، آب پخش کن مهمترین نقش را در خنک کاری سی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو