آرشیو مطالب مرتبط با اسپوتنیک روسیه


3 هفته پیش

جزییات مقاله LANCET درباره تایید «اسپوتنیک» در تحقیق ۲۲ هزار نفری

جزییات مقاله LANCET درباره تایید «اسپوتنیک» در تحقیق ۲۲ هزار نفری

جزییات مقاله LANCET درباره تایید «اسپوتنیک» در تحقیق ۲۲ هزار نفری... ادامه خبر

3 هفته پیش

واکسن اسپوتنیک روسیه تا 92 درصد موثر است

واکسن اسپوتنیک روسیه تا 92 درصد موثر است

واکسن اسپوتنیک V روسیه علیه ویروس کرونا حدود 92 درصد از انسان در برابر کووید-19 محافظت می کند، نتایج آزمایش مرحله آخر آن در لنست م... ادامه خبر

تصویری


ویدئو