آرشیو مطالب مرتبط با اسکان مسافران


10 ماه پیش

آماده سازی و تجهیز ۷۰ مرکز آموزشی برای اسکان میهمانان تابستانی

آماده سازی و تجهیز ۷۰ مرکز آموزشی برای اسکان میهمانان تابستانی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش کردستان گفت: امسال ۷۰ مرکز آموزشی با ۶۰۹ کلاس درس برای اسکان میهمانان تابستانی مهیا شد... ادامه خبر

1 سال پیش

اسکان مسافران باید در اختیار تأسیسات زیر نظر میراث فرهنگی باشد نه آموزش و پرورش

اسکان مسافران باید در اختیار تأسیسات زیر نظر میراث فرهنگی باشد نه آموزش و پرورش

دستورانی گفت: باید قانون اسکان مسافران در مدارس به طور جدی بازنگری شود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو