آرشیو مطالب مرتبط با اصالت و معماری بی نظیر مزابیتی ها


پنتاپولیس الجزایر و فرهنگ و معماری جالب این منطقه از جهان

در تپه های دره مزاب و در حاشیه شمالی صحرای بزرگ آفریقا، 5 شهر موجود بوده که مساحت آنها حدود 10 کیلومتر مربع است. این پنج شهر (قردی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو