آرشیو مطالب مرتبط با اعتراض به جرایم رانندگی


4 روز پیش

مراحل تصادف جرحی (تصادف با عابر پیاده) و اقداماتی که باید انجام دهید

مراحل تصادف جرحی (تصادف با عابر پیاده) و اقداماتی که باید انجام دهید

تصادف جرحی به تصادفاتی گفته می شود که فردی دچار صدمه و ضرر و زیان شود بنابراین بهتر است در هر نوع تصادفی صحنه را ترک نکنید و سریعا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو