آرشیو مطالب مرتبط با اعتیاد دانشگاه علوم


1 هفته پیش

مرگ و میر ناشی از الکل در فارس، ۶ برابر کروناست

مرگ و میر ناشی از الکل در فارس، ۶ برابر کروناست

مسمومیت الکلی تعدادی را در فارس راهی بیمارستان کرده و رئیس اورژانس استان از مسمومیت الکلی ۴۷۵ نفر تا صبح شنبه دوم فروردین خبر داد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو