آرشیو مطالب مرتبط با اعصاب مردم بازی


1 هفته پیش

روحانی: حق نداریم با اعصاب مردم بازی کنیم

روحانی: حق نداریم با اعصاب مردم بازی کنیم

رئیس جمهور گفت: حق نداریم با استفاده از تریبون خود با اعصاب مردم بازی کنیم. ادامه خبر

1 هفته پیش

روحانی: با اعصاب مردم بازی نکنید

روحانی: با اعصاب مردم بازی نکنید

رئیس جمهور گفت: حق نداریم با استفاده از تریبون خود با اعصاب مردم بازی کنیم. ادامه خبر

تصویری


ویدئو