آرشیو مطالب مرتبط با اعضای جبهه پایداری


پیاده شدن جبهه پایداری از قطار مدیریت؟

با توجه به اینکه اعضای جبهه پایداری هم در مجلس، هم در دولت و هم در سایر ساختار‌های تصمیم‌ساز کشور، نفوذ قابل توجهی ایجاد کرده‌اند،... ادامه خبر

تصویری


ویدئو