آرشیو مطالب مرتبط با اعضای کمیسیون اقتصادی


بررسی برنامه‌های وزارت صمت در کمیسیون اقتصادی خبرگان

حوزه/ برنامه‌های وزارت صمت برای بهبود وضع معیشت مردم در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری در دبیرخانه این مجلس بررسی شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو