آرشیو مطالب مرتبط با اعطا


1 هفته پیش

غریب آبادی: هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد

غریب آبادی: هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد

کاظم غریب آبادی نماینده و سفیر دائم ایران در نزد سازمان‌های بین المللی مستقر در وین در صفحه شخصی خود نوشت اجرای کامل مصوبه مجلس مح... ادامه خبر

تصویری


ویدئو